Välkommen till Norra Munkeby 328

Här vill vi presentera vårt hus och vad som händer med det.
En liten inledande jämförelse mellan maj 2005 och november 2006.
Vill du se mer kan du välja länkarna under rubriken Huset här till vänster.

Och framifrån. Ny fasad nästan på plats, hattläkt på gavlarna på gång. Fönsterfoder på,
men än återstår att fixa nåt fint under fönstrena. Och den gula plåten lever kvar på taklättan.Copyright © Norra Munkeby